You are here
Home > ข่าวกีฬาไทย > “ชนาดล -พิมพ์ขวัญ” ซิวคลาสซีสนามแรก เก็บแต้ม ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้ง

“ชนาดล -พิมพ์ขวัญ” ซิวคลาสซีสนามแรก เก็บแต้ม ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้ง

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดแข่งขันกอล์ฟเก็บคะแนนเยาวชนสมาคมกีฬากอล์ฟฯ รายการ ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้ง 2016-2017  แบ่งกลุ่มผู้เล่น 7 รุ่นอายุ ชาย-หญิง คือ คลาสเอ 15-17 ปี, คลาสบี 13-14 ปี, คลาสซี 11-12 ปี, คลาสดี 9-10 ปี, คลาสอี 7-8 ปี, คลาสเอฟ อายุไม่เกิน 6 ปี  และฤดูกาลนี้ยังได้เพิ่มในรุ่นใหญ่ คลาสเอส อายุ 18 ปีขึ้นไปอีกด้วย  กระจายแข่งขัน 7 ภูมิภาคทั่วประเทศคือ ภาคเหนือบน, ภาคเหนือล่าง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคกลาง และส่วนกลาง   เก็บแรงค์กิ้งสมาคมฯส่งเล่นรายการต่างๆระดับนานาชาติ
          เปิดฤดูกาลเก็บแต้มสะสมสนามแรกในรุ่น คลาสซี-เอฟ เล่นสองวัน 36 หลุม ระหว่างวันที่ 7-8 พค. 2559 ที่สนามกอล์ฟนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.ลพบุรี พาร์ 72 ระยะเล่นตามรุ่นอายุ คลาสซีชาย6,205 หลา, คลาสซีหญิง, คลาสดีชาย 5,399 หลา และคลาสดีหญิง ระยะ 4,411 หลา
จบเกมส์นี้ ในคลาสซีชาย อายุ 11-12 ปี ชาย (พาร์ 72) แชมป์เป็นของ ชนาดล ดนตรี สกอร์รวม 14โอเวอร์พาร์ 158 (79-79) รองแชมป์ ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ สกอร์รวม 15 โอเวอร์พาร์ 159 (81-78), ด้านประเภทหญิงมีพลิกเมื่อ พรรณรายณ์ มีสมอรรถ ผู้นำวันแรกจบด้วยสกอร์ 75 ร่วงอยู่อันดับสองสกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (73-75) โดยแชมป์เป็นของ พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว ที่ออกสตาร์ทวันสุดท้ายตามสองสโตรก แต่ปิดเกมส์ดีกว่า อีเว่นพาร์72 แซงรับถ้วยด้วยสกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ 147(75-72)
          ส่วนผลแข่งขันคลาสอื่นๆ แชมป์และรองแชมป์ดังนี้ คลาสดีชาย อายุ  9-10 ปี (พาร์ 72) พิศิษฐ์ คมกล้า 153 (+9) 72-81, ภูมิรพี แก้วพิบูลย์ 155 (+11) 76-79, คลาสดีหญิง กัญนล อร่ามกุล 152 (+8) 75-77, แพรไพลิน ฉายศิลป์รุ่งเรือง 158 (+14) 76-82, คลาสอีชาย อายุ 7-8 ปี ( พาร์ 62) เกริก ศุภวาณิชยานนท์ 146 (+22) 76-70,นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ 150 (+26) 74-76, คลาสอีหญิง อายุ 7-8 ปี ( พาร์ 62) จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ 172 (+48) 83-89, เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ 175 (+51) 84-91, คลาสเอฟชาย อายุไม่เกิน 6 ปี (พาร์ 58) สุภณ ฉิมพงษ์ 153 (+37) 78-75, ชัยพัฒนา เจนสายกลาง 169 (+53) 84-85, คลาสเอฟหญิง อายุไม่เกิน 6 ปี (พาร์ 58)  เอริศา บิณฑจิตต์ 142 (+26) 73-69, วิรดา ถวิลสังข์ 171 (+55) 90-81
          การแข่งขันครั้งต่อไป เป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามแรก ในคลาส เอส, เอ, บี มีขึ้นระหว่างวันที่ 13-15พฤษภาคม 2559  สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดลพบุรี สามารถสมัครแข่งขัน  ได้ที่ โทร.02-659-2463 หรือ เว็บไซท์ www.tga.or.th
—————————–———————————–
สรุปผลแข่งขันในทุกรุ่นอายุ
คลาสซีชาย (อายุ 11-12 ปี) พาร์ 72
ที่ ชนาดล ดนตรี 158 (+14) 79-79
ที่ 2 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ 159 (+15) 81-78
ที่ 3 พงศภัค เหล่าภักดี 159 (+15) 80-79
—————————————————————–
คลาสซีหญิง (อายุ 11-12 ปี) พาร์ 72
ที่ 1 พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว 147 (+3) 75-72
ที่ 2 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 148 (+4) 73-75
ที่ 3 ศุทธินี งามขำ 150 (+6) 74-76
—————————————————————–
คลาสดีชาย (อายุ 9-10 ปี ) พาร์ 72
ที่ 1 พิศิษฐ์ คมกล้า 153 (+9) 72-81
ที่ 2 ภูมิรพี แก้วพิบูลย์ 155 (+11) 76-79
ที่ 3 ธนวินท์ ลี 157 (+13) 84-73
—————————————————————–
คลาสดีหญิง ( อายุ 9-10 ปี )พาร์ 72
ที่ กัญนล อร่ามกุล 152 (+8) 75-77
ที่ 2 แพรไพลิน ฉายศิลป์รุ่งเรือง 158 (+14) 76-82
ที่ ธัญจิรา อิสระพล 161 (+17) 75-86
—————————————————————-
คลาสอีชาย (อายุ 7-8 ปี) พาร์ 62
ที่ 1 เกริก ศุภวาณิชยานนท์ 146 (+22) 76-70
ที่ 2 นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ 150 (+26) 74-76
ที่ 3 กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ 152 (+28) 79-73
——————————————————————–
คลาสอีหญิง( อายุ  7-8 ปี )พาร์ 62
ที่ 1 จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ 172 (+48) 83-89
ที่ 2 เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ 175 (+51) 84-91
ที่ 3 ปณิญชญาน์ สวัสดิ์นาวิน 180 (+56) 92-88
———————————————————————
คลาสเอฟชาย (อายุไม่เกิน 6 ปี) พาร์ 58
ที่ 1 สุภณ ฉิมพงษ์ 153 (+37) 78-75
ที่ ชัยพัฒนา เจนสายกลาง 169 (+53) 84-85
——————————————————————–
คลาสเอฟหญิง (อายุไม่เกิน 6 ปี ) พาร์ 58
ที่ 1 เอริศา บิณฑจิตต์ 142 (+26) 73-69
ที่ 2 วิรดา ถวิลสังข์ 171 (+55) 90-81
ที่ แพรวเพชรพราว กลั่นพจน์ 201 (+85) 105-96
———————————————————————

Facebook Comments
Top